Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 20 dekabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 49 / 23-20

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 20 dekabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 50 / 23-20

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 24 noyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 48 / 23-18

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 24 noyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 47 / 23-18

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 24 noyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 46 / 23-18

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 21 noyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 41 / 23-17

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 21 noyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 42 / 23-17

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 21 noyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 43 / 23-17

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 21 noyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 44 / 23-17

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 21 noyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 45 / 23-17

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 27 oktyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 37 / 23-16

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 27 oktyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 38 / 23-16

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 27 oktyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 39 / 23-16

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 27 oktyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 40 / 23-16

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 11 sentyabr 2023-cü il tarixli Qərarı № 34 / 23-13

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 25 avqust 2023-cü il tarixli Qərarı № 33 / 23-12

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 11 avqust 2023-cü il tarixli Qərarı № 27 / 23-11

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 11 avqust 2023-cü il tarixli Qərarı № 28 / 23-11

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 11 avqust 2023-cü il tarixli Qərarı № 29 / 23-11

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 11 avqust 2023-cü il tarixli Qərarı № 30 / 23-11

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 11 avqust 2023-cü il tarixli Qərarı № 31 / 23-11

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 11 avqust 2023-cü il tarixli Qərarı № 32 / 23-11

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 14 iyul 2023-cü il tarixli Qərarı № 26 / 23-09

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 04 iyul 2023-cü il tarixli Qərarı № 25 / 23-08

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 14 iyun 2023-cü il tarixli Qərarı № 17/23-07

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 14 iyun 2023-cü il tarixli Qərarı № 18/23-07

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 14 iyun 2023-cü il tarixli Qərarı № 19/23-07

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 14 iyun 2023-cü il tarixli Qərarı № 20/23-07

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 14 iyun 2023-cü il tarixli Qərarı № 21/23-07

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 14 iyun 2023-cü il tarixli Qərarı № 22/23-07

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 14 iyun 2023-cü il tarixli Qərarı № 23/23-07

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 14 iyun 2023-cü il tarixli Qərarı № 24/23-07

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 18 may 2023-cü il tarixli Qərarı № 15/23-06

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 18 may 2023-cü il tarixli Qərarı № 16/23-06

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 12 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 14/23-04

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 02/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 03/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 04/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 05/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 06/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 07/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 08/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 09/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 10/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 11/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 12/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 10 aprel 2023-cü il tarixli Qərarı № 13/23-03

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 17 fevral 2023-cü il tarixli Qərarı № 01/23-01

Ətraflı