Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Milli Televiziya və Radio Şurasının 27 dekabr 2013-cü il tarixli 10/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 4 noyabr 2013-cü il tarixli 08/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 4 noyabr 2013-cü il tarixli 08/2 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 4 noyabr 2013-cü il tarixli 08/3 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 4 noyabr 2013-cü il tarixli 08/4 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 25 oktyabr 2013-cü il tarixli 07/2 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 5 iyun 2013-cü il tarixli 04/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 11 aprel 2013-cü il tarixli 03/2 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 2 aprel 2013-cü tarixli 02/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 5 mart 2013-cü il tarixli 01/1saylı Qərarı

Ətraflı