Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 2023-cü il üzrə Maliyyə Hesabatı

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 2023-cü il üzrə HESABATI

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 2022-ci il üzrə Maliyyə Hesabatı

Ətraflı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİOVİZUAL ŞURASININ 2022-ci il üzrə HESABATI

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2021-ci il üzrə Maliyyə Hesabatı

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2021-ci il üzrə HESABATI

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2020-ci il üzrə HESABATI

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2020-ci il üzrə Maliyyə Hesabatı

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2019-cu il üzrə HESABATI

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2019-cu il üzrə HESABATI

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2019-cu il üzrə maliyyə hesabatı

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2018-ci il üzrə HESABATI

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatı

Ətraflı

Azərbаycаn Rеspublikаsı Milli Tеlеviziyа və Rаdiо Şurаsının 2014-cü il üzrə HESABATI

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 aprel 2013-cü il tarixli 2830 nömrəli Sərəncamına əsasən 6 milyon manat vəsaitdən serial çəkilişi üçün kanallara köçürülmüş vəsaitlər

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09 sentyabr 2011-ci il tarixli 1709 nömrəli Sərəncamına əsasən 5 milyon manat vəsaitdən serial çəkilişi üçün kanallara köçürülmüş vəsaitlər

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 10 illik Hesabatı (2002-2012)

Ətraflı

Azərbаycаn Rеspublikаsı Milli Tеlеviziyа və Rаdiо Şurаsının 5 illik Hesabatı (2002-2007)

Ətraflı