Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 20/1 - 20 dekabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 20/2 - 20 dekabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 19/1 - 30 noyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 19/2 - 30 noyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 19/3 - 30 noyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 19/4 - 30 noyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 19/5 - 30 noyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 17/1 - 16 noyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 17/2 - 16 noyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 17/3 - 16 noyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 16/1 - 11 noyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 15/1 - 11 oktyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 13/1 - 26 sentyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 12/1 - 23 sentyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 12/2 - 23 sentyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 12/3 - 23 sentyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 12/4 - 23 sentyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 11/1 - 02 sentyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 11/2 - 02 sentyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı 11/3 - 02 sentyabr 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı №10/1 - 20 iyul 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı №10/2 - 20 iyul 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı №10/3 - 20 iyul 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı №10/4 - 20 iyul 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı №9/1 - 07 iyul 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı №9/2 - 07 iyul 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı №9/3 - 07 iyul 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı № 6/1 - 08 iyun 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı № 6/2 - 08 iyun 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı № 5/1 - 05 may 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı № 4/1 - 27 aprel 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı № 3/1 - 25 aprel 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı № 2/1 - 11 mart 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı № 2/2 - 11 mart 2022-ci il

Ətraflı

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının Qərarı № 2/3 - 11 mart 2022-ci il

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 12 yanvar 2022-ci il tarixli 01/1 nömrəli Qərarı

Ətraflı