Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Milli Televiziya və Radio Şurasının 04 dekabr 2019-cu il tarixli 08/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 5 noyabr 2019-cu il tarixli 07/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 5 noyabr 2019-cu il tarixli 07/2 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 28 iyun 2019-cu il tarixli 06/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 28 iyun 2019-cu il tarixli 06/2 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 28 iyun 2019-cu il tarixli 06/3 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 28 iyun 2019-cu il tarixli 06/4 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 23 aprel 2019-cu il tarixli 05/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 28 fevral 2019-cu il tarixli 03/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 28 fevral 2019-cu il tarixli 03/2 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 5 fevral 2019-cu il tarixli 02/1 saylı Qərarı

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının 5 fevral 2019-cu il tarixli 02/2 saylı Qərarı

Ətraflı