Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası
  • АZ1138, A.M.Şərifzadə küçəsi 315
  • Bakı, Azərbaycan Respublikası
  • Telefon: (+99412) 498-76-68
  • Faks: (+99412) 498-76-68
  • E-poçtu: office@acra.gov.az
  • (+99412) 498-76-68 - Qəbul otağı
  • (+99412) 598-32-24 - Hüquq məsələləri üzrə
  • (+99412) 498-18-82 - Monitorinq məsələləri üzrə
  • (+99412) 598-33-29 - Yayım və texniki məsələlər üzrə
  • (+99412) 434-81-07 - Elan olunmuş müsabiqələr ilə bağlı