Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatı

 

  Sıra №

               Gəlirlərin adı

     Hesabat dövrü üzrə 

           (Manatla)        

1.

Gəlirlər

 

 

1.1.

Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir

3 860 181,65

 

1.2.

Birja əməliyyatlarından gəlir

 

 

1.3.

Sair əməliyyat gəlirləri

5 691,39

 

 

Cəmi gəlirlər

3 865 873,04

 

2

Xərclər

 

 

2.1.

Əmək haqqı xərcləri və dövlət sosial sığorta ayırmaları

698 097,02

 

2.2.

Maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri (telekanallara)

3 000 000,00

 

2.3.

Sərf edilmiş materialların dəyəri

19 797,01

 

2.4.

Amortizasiya xərcləri

20 628,95

 

2.5.

Sair əməliyyat xərcləri

138 354,01

 

 

o cümlədən, əmlakın ləğv edilməsi və əvəzsiz verilməsi üzrə

 

 

2.5.1.

xərclər

 

 

2.6.

Maliyyə xərcləri

 

 

 

Cəmi xərclər

3 876 876,99