Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 aprel 2013-cü il tarixli 2830 nömrəli Sərəncamına əsasən 6 milyon manat vəsaitdən serial çəkilişi üçün kanallara köçürülmüş vəsaitlər