Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2020-ci il üzrə Maliyyə Hesabatı

Milli Televiziya və Radio Şurasına hesabat ilində illik plana əsasən Dövlət büdcəsindən 1364581,00 (bir milyon üç yüz altmış dörd min beş yüz səksən bir) manat vəsait ayrılması nəzərdə tutlmuş lakin dürüstləşmiş büdcə kimi Dövlət büdcəsindən 1326663,00 (bir milyon üç yüz iyirmi altı min altı yüz altmış üç) manat vəsait ayrılmışdır.

İl ərzində büdcədən maliyyələşdirilmiş vəsaitin isə 1226205,48 (bir milyon iki yüz iyirmi altı min iki yüz beş manat qırx səkkiz qəpik) manatı təyinatı üzrə istifadə olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyul 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl ümumölkə teleradio yayımçılarına "Azerspace-1" peyki və digər vasitələrlə yayım həyata keçirməsinə əlavə dəstək verilməsi məqsədilə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasına 3000000 (üç milyon) manat vəsait ayrılmış və altı özəl telekanalın hesabına köşürülmüşdür.

Dövlət  büdcəsindən maliyyələşmiş vəsaitdən 39327,52 (otuz doqquz min üç yüz iyirmi yeddi manat əlli iki qəpik) vəsait büdcəyə qaytarılmışdır.

Maliyyə şöbəsi tərəfindən Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitə uyğun ştat cədvəli tərtib edilərək Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. Müvafiq olaraq hər ayın əvvəlində tələbata və verilmiş limitə uyğun xərc maddələri üzrə Maliyyə Nazirliyinə sifariş, xəzinələrarası köçürmə sərəncamı və məxaric cədvəlləri təqdim olunmuş və nazirliklə razılaşdırıldıqdan sonra açılmış kreditdən istifadə olunmuşdur.

2020-ci ilin yanvar ayından etibarən 8 saylı Xəzinədarlıq Agentyilinə növbəti ayın maliyyələşməsi açıldıqdan sonra malların (iş və xidmətlərin) alışı, kassa xərclərinin sifarişi və ödəniş tapşırıqları lazımi xərc və tələbata uyğun xəzinədarlığa təqdim olunmuşdur. Hər ay təsdiq olunmuş ştat cədvəlinə, iş vaxtının uçot tabelinə və əmək haqqı cədvəlinə uyğun işçilərə əmək haqqı və mükafatlar vaxtında ödənilmişdir. Əmək haqqından tutulmuş üzvlük haqqı Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına, həmçinin digər məcburi ödənişlər (Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, İşsizlikdən sığorta haqqı və vergilər) də vaxtında ödənilmişdir. Xərc maddələri üzrə; rabitə xərcləri, işıqdan, sudan istifadəyə görə ödəniş, poçt, bank xidmətləri vaxtında həyata keçirilmişdir. Hesabat ilində limitə uyğun lazımi texniki və istehsal vəsaitləri və avadanlıqlar alınmışdır.

Rüblük və illik hesabatlar, həmçinin, Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun formalarla da Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.

Milli Televiziya və Radio Şurası sədrinin 02 noyabr 2020-ci il tarixli 009 saylı Sərəncamına əsasən 28.12.2020 tarixinə mal-material qiymətlilərinin inventarizasiyası aparılmış, köhnəlmiş, istifadəyə yararsız inventarlar, mal-materiallar dəyərlilərinin silinməsi aktı tərtib olunmuşdur.

Maliyyə şöbəsi tərəfindən hər ay yerli Statistika Orqanına, Məşğulluq İdarəsinə, hər rübün axırında Hesablama Palatasına, Vergilər Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Departamentinə, Maliyyə Nazirliyinə, illik hesabatlar isə Əmlak Komitəsinə vaxtında təqdim olunmuşdur.

Ştatdankənar işçilərin (ekspert qrupu) fəaliyyət göstərməsi üçün maliyyələşmə açılmış və təyinatı üzrə istifadə olunmuşdur.