Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 2022-ci il üzrə Maliyyə Hesabatı

 

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasına hesabat ilində illik plana əsasən, dövlət büdcəsindən 1979785,00 (bir milyon doqquz yüz yetmiş doqquz min yeddi yüz səksən beş manat), nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası üçün 598,50 (beş yüz doxsan səkkiz manat əlli qəpik), beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün isə 62000,00 (altmış iki min) əlavə vəsait, ümumilikdə 2042383,50 (iki milyon qırx iki min üç yüz səksən üç manat əlli qəpik) vəsait ayrılmışdır.

Maliyyə və təminat şöbəsi tərəfindən dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitə və işçilərin say həddinə uyğun ştat cədvəli tərtib edilərək Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. Müvafiq olaraq hər ayın əvvəlində tələbata və verilmiş limitə uyğun xərc maddələri üzrə Maliyyə Nazirliyinə sifariş, xəzinələrarası köçürmə sərəncamı, məxaric cədvəlləri təqdim olunmuş və açılmış kreditdən istifadə olunmuşdur.

2022-ci il ərzində büdcədən maliyyələşdirilmiş 2042383,50 (iki milyon qırx iki min üç yüz səksən üç manat əlli qəpik) vəsait təyinatı üzrə istifadə olunmuş, istifadə olunmayan 51664,64 (əlli bir min altı yüz altmış dörd manat altmış dörd qəpik) vəsait dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası tərəfindən 2022-ci il ərzində verilmiş lisenziyalardan Şuranın xəzinə hesabına ümumilikdə 41500,00 (qırx bir min beş yüz) manat büdcədənkənar vəsait daxil olmuş və bu vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin edilmişdir.

2022-ci ilin yanvar ayından etibarən Maliyyə Nazirliyi Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi tərəfindən növbəti ayın maliyyələşməsi açıldıqdan sonra malların (iş və xidmətlərin) alışı sənədi, kassa xərclərinin sifarişi və ödəniş tapşırıqları lazımi xərc və tələbata uyğun olaraq, 8 saylı Xəzinədarlıq İdarəsinə təqdim olunmuşdur. Hər ay təsdiq olunmuş ştat cədvəlinə, iş vaxtının uçot tabelinə və əmək haqqı cədvəlinə əsasən, işçilərə əmək haqqı və digər sosial ödənişlər vaxtında ödənilmişdir. Ştatdankənar işçilərin (ekspert qrupu) fəaliyyət göstərməsi üçün maliyyələşmə açılmış və təyinatı üzrə ödənişlər həyata keçirilmişdir. Əmək haqqından tutulmuş üzvlük haqqı Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına, həmçinin digər məcburi ödənişlər (Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, İşsizlikdən sığorta haqqı, İcbari tibbi sığorta, gəlir vergisi) də vaxtında ödənilmişdir. Xərc maddələri üzrə: inzibati binanın icarəsi, rabitə xərcləri, işıqdan, qaz və sudan istifadəyə görə ödəniş, poçt, bank xidmətlərinə görə ödənişlər vaxtında həyata keçirilmişdir. Hesabat ilində limitə uyğun lazımi texniki vəsaitlər və avadanlıqlar alınmışdır.

Aylıq hesabatlar Maliyyə şöbəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinə, rüblük hesabatlar hər rübün sonunda Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasına, Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsinə, illik hesabatlar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə təqdim edilmişdir. "İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları"na uyğun hesabatlar isə müvafiq formalara uyğun Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasına təqdim olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası sədrinin 01 noyabr 2022-ci il tarixli 018 saylı Sərəncamına əsasən, komissiya tərəfindən 30.12.2022 tarixinə mal-materialın, əmlakın (qiymətlilərin) inventarizasiyası aparılmışdır. Köhnəlmiş, istifadəyə yararsız inventarların, mal-materialların və əmlakın (qiymətlilərin) ləğvi aktı tərtib olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 2022-ci ildə xərc maddələri üzrə maliyyələşmə və faktiki xərcləri əlavə olunan cədvəldə qeyd olunmuşdur.