Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Ümumölkə yerüstü televiziya yayımında proqramların məzmun üzrə (janr) bölgüsü (OKTYABR 2023)

 

Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası qanunvericiliyə uyğun olaraq ümumölkə yerüstü televiziya yayımçılarının proqramlarının müntəzəm monitorinqini və həmin kanallarda yayımlanan proqramlar üzrə zəruri təhlilləri həyata keçirir.

2023-cü ilin oktyabr ayında ümumölkə yerüstü televiziya yayımında (açıq yayımda) olan proqramların janrlar üzrə bölgüsü hər bir kanal (redaksiya) üzrə təhlil olunmuş və təqdim olunan ümumi cədvəl üzrə yekun nəticələr əldə olunmuşdur.