Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

SİFARİŞLİ YAYIM XİDMƏTİ PROVAYDERİ

Sifarişli yayım xidməti provayderi – tərtib olunmuş proqram kataloquna uyğun olaraq proqramların istifadəçinin seçdiyi vaxtda və onun fərdi istəyinə əsasən izlənilməsini və (və ya) dinlənilməsini təmin edən və həmin proqram kataloqunun məzmunu üzərində cavabdehlik daşıyan fiziki və ya hüquqi şəxsdir.

Sifarişli yayım xidməti provayderi proqram kataloqunu platforma operatorunun yayım üsulları və ya birbaşa internet vasitəsilə, o cümlədən mobil tətbiqlər vasitəsilə təqdim edir.

Sifarişli yayım xidmətinin proqram kataloquna daxil edilmiş bütün proqramlar "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yaş kateqoriyaları üzrə təsnifatlandırılmalıdır.

Sifarişli yayım xidməti provayderi "Media haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 31.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sifarişli yayım xidməti provayderi lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

Sifarişli yayım xidməti provayderi lisenziyasının alınması üçün aşağıdakı sənədlər Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasına təqdim edilir:

 

Fiziki şəxs olarsa:

 • Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasına ünvanlanmış, fiziki şəxsin özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş müşayiət məktubu;
 • Fiziki şəxsin özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş ərizə (ərizə forması təqdim olunur);
 • Fiziki şəxsin vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnaməsinin surəti;
 • Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
 • Fiziki şəxsin tərcümeyi-halı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvanı, əlaqə vasitələri;
 • Fiziki şəxsin xüsusi kateqoriyalı fərdi məlumatlarının (ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərə, habelə ictimai mənəviyyat əleyhinə olan cinayətlərə görə məhkumluq, habelə ödənilməmiş və götürülməmiş məhkumluq) əldə olunmasına razılığını ehtiva edən, fiziki şəxsin özü tərəfindən imzalanmış ərizə (ərizə forması təqdim olunur);
 • İdarəetmə orqanının rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) vəzifəyə təyin olunması haqqında sənədin (qərar, əmr, sərəncam və s.) surəti;
 • İdarəetmə orqanının rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
 • İdarəetmə orqanının rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) tərcümeyi-halı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvanı, əlaqə vasitələri;
 • İdarəetmə orqanının rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) xüsusi kateqoriyalı fərdi məlumatlarının (ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərə, habelə ictimai mənəviyyat əleyhinə olan cinayətlərə görə məhkumluq, habelə ödənilməmiş və götürülməmiş məhkumluq) əldə olunmasına razılığını ehtiva edən, şəxsin özü tərəfindən imzalanmış ərizə (ərizə forması təqdim olunur);
 • İdarəetmə orqanının rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) ali təhsili haqqında sənədin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
 • Provayderin adı;
 • Provayderin logotipi və ya emblemi (elektron versiyada – JPEG şəkil formatında);
 • Redaksiyanın məsul redaktorunun (redaktor, baş redaktor, direktor və s.) vəzifəyə təyin olunması haqqında sənədin surəti;
 • Redaksiyanın məsul redaktorunun (redaktor, baş redaktor, direktor və s.) şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
 • Redaksiyanın məsul redaktorunun (redaktor, baş redaktor, direktor və s.) tərcümeyi-halı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvanı, əlaqə vasitələri;
 • Fiziki şəxsin özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş iqtisadi əsaslandırma (yayımın iqtisadi konsepsiyası, məzmun konsepsiyası, hədəf auditoriyası, fəaliyyət üçün nəzərdə tutulan ştat tərkibi haqqında məlumat və s);
 • Sifarişli yayım xidmətini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan üsullar və platformalar haqqında, habelə texniki imkanlar (avadanlıqlar) barədə fiziki şəxsin özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş məlumat;
 • Təqdim olunacaq proqramların dili, janr xüsusiyyətləri barədə fiziki şəxsin özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş məlumat.

 

Hüquqi şəxs olarsa:

 • Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasına ünvanlanmış hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş müşayiət məktubu;
 • Hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş ərizə (ərizə forması təqdim olunur);
 • Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışının notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
 • Hüquqi şəxsin nizamnaməsinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
 • Hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı və əlaqə vasitələri;
 • Hüquqi şəxsin vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnaməsinin surəti;
 • Hüquqi şəxsin təsisçisi və ya payçısı olan fiziki şəxsin (şəxslərin) şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
 • Hüquqi şəxsin təsisçisi və ya payçısı olan fiziki şəxsin (şəxslərin) tərcümeyi-halı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvanı, əlaqə vasitələri;
 • Hüquqi şəxsin təsisçisi və ya payçısı olan fiziki şəxsin (şəxslərin) xüsusi kateqoriyalı fərdi məlumatlarının (ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərə, habelə ictimai mənəviyyat əleyhinə olan cinayətlərə görə məhkumluq, habelə ödənilməmiş və götürülməmiş məhkumluq) əldə olunmasına razılığını ehtiva edən, şəxsin özü tərəfindən imzalanmış ərizə (ərizə forması təqdim olunur);
 • Hüquqi şəxsin təsisçisi və ya payçısı olan hüquqi şəxsin (şəxslərin) dövlət reyestrindən çıxarışın notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
 • Hüquqi şəxsin təsisçisi və ya payçısı olan hüquqi şəxsin (şəxslərin) nizamnaməsinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
 • Hüquqi şəxsin təsisçisi və ya payçısı olan hüquqi şəxsin təsisçisi və ya payçısı olan fiziki şəxsin (şəxslərin) şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; tərcümeyi-halı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvanı, əlaqə vasitələri; məhkumluğunun olub-olmaması barədə arayış;
 • İdarəetmə orqanı rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) vəzifəyə təyin olunması haqqında sənədin (qərar, əmr, sərəncam və s.) surəti;
 • İdarəetmə orqanının rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
 • İdarəetmə orqanının rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) tərcümeyi-halı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvanı, əlaqə vasitələri;
 • İdarəetmə orqanının rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) xüsusi kateqoriyalı fərdi məlumatlarının (ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərə, habelə ictimai mənəviyyat əleyhinə olan cinayətlərə görə məhkumluq, habelə ödənilməmiş və götürülməmiş məhkumluq) əldə olunmasına razılığını ehtiva edən, şəxsin özü tərəfindən imzalanmış ərizə (ərizə forması təqdim olunur);
 • İdarəetmə orqanının rəhbərinin (direktor, icraçı direktor, baş direktor) ali təhsili haqqında sənədin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
 • Provayderin adı;
 • Provayderin logotipi və ya emblemi (elektron versiyada – JPEG şəkil formatında);
 • Redaksiyanın məsul redaktorunun (redaktor, baş redaktor, direktor və s.) vəzifəyə təyin olunması haqqında sənədin surəti;
 • Redaksiyanın məsul redaktorunun (redaktor, baş redaktor, direktor və s.) şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
 • Redaksiyanın məsul redaktorunun (redaktor, baş redaktor, direktor və s.) tərcümeyi-halı, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvanı, əlaqə vasitələri;
 • Hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş iqtisadi əsaslandırma (yayımın iqtisadi konsepsiyası, məzmun konsepsiyası, hədəf auditoriyası, fəaliyyət üçün nəzərdə tutulan ştat tərkibi haqqında məlumat və s);
 • Sifarişli yayım xidmətini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan üsullar və platformalar haqqında, habelə texniki imkanlar (avadanlıqlar) barədə hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş məlumat;
 • Təqdim olunacaq proqramların dili, janr xüsusiyyətləri barədə hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş məlumat.

Təqdim edilmiş sənədlərə qeydiyyata alındığı gündən 10 (on) iş günü müddətində Şura tərəfindən baxılır və lisenziyanın verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi haqqında qərar qəbul olunur.