Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

ASLAN XƏLİLOV

 

Aslan Xası oğlu Xəlilov 1962-ci ildə Şamaxı rayonunda anadan olmuşdur.

1982-1985-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır. 1985-1988-ci illərdə M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. Təhsil aldığı illərdə Lenin təqaüdçüsü olmuşdur. 

1989-cu ildən 2003-cü ilədək Bakı Slavyan Universitetinin tarix kafedrasında əvvəlcə müəllim, baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2003-cü ildən dosent vəzifəsində çalışır.

2003-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2 il müddətinə Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü təyin edilmişdir. 2005-ci, 2011-ci və 2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə 6 il müddətinə Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü təyin edilmişdir. 

30 dekabr 2021-ci il tarixli 471-VIQ nömrəli "Media haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununda audiovizual media sahəsini tənzimləyən orqan kimi Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 08 fevral 2022-ci il tarxli 1589 nömrəli Fərmanına əsasən Milli Televiziya Radio Şurasının hüquqi varisidir. Fərmanın 4.2-ci yarımbəndinə əsasən Milli Televiziya və Radio Şurasının səlahiyyət müddəti bitməmiş üzvləri həmin müddət bitənədək fəaliyyətlərini Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasında davam etdirirlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 aprel 2023-cü il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının üzvü (səlahiyyət müddəti 5 il) təyin edilmişdir.

 

1996-cı ildə "1917-1920-ci illərdə Zaqafqaziyanın müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı tarixi mənbələrdə" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. Bu əsər milli tarixşünaslığımızda, 1917-1920-ci illərdə Cənubi Qafqazın müsəlman əhalisinə qarşı erməni dövlət təşkilatları tərəfindən həyata keşirilmiş kütləvi qırğınları soyqırımı kimi qiymətləndirən ilk dissertasiyadır. Həmin dissertasiya əsasında, 2000-ci ildə rus dilində nəşr edilmiş eyniadlı kitab ABŞ Konqresinin kitabxanasında, ABŞ-da yerləşən Holokost Memorial Muzeyində və dünyanın bir sıra aparıcı ölkələrinin kitabxanalarında saxlanılır. 2018-ci ildən tarix üzrə elmlər doktorudur. 2 monoqrafiya və 60-dan yuxarı elmi və elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.  

Evlidir, iki övladı var.