Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası

Milli Televiziya və Radio Şurasının 28 yanvar 2015-ci il tarixli 02/1 saylı Qərarı

Bakı şəhəri                                                                                                                                  

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 05 oktyabr 2002-ci il tarixli 795 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Milli Televiziya və Radio Şurası  haqqında Əsasnamə”nin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü Məhərrəmov Nuşirəvan Umud oğlu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri seçilsin.

 

Nuşirəvan Məhərrəmov

Sədr